سیاستاخبار

ادارۀ عالی تفتیش: در یکسال گذشته از 300 ادارۀ عامه تفتیش صورت گرفته است

 کابل / 18 دلو / باختر

رهبری ادارۀ عالی تفتیش، امروز در نشستی در کابل دست‌آوردهای یکساله و پلان‌های آیندۀ این اداره را همگانی کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این نشست که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، مولوی قدرت الله جمال سرپرست ادارۀ عالی تفتیش در مورد اهمیت این اداره معلومات داد.

وی گفت که ادارۀ عالی تفتیش یک نهاد مستقل است که اجراآت خود را به گونۀ مسلکی، بی‌طرفانه و با در نظرداشت قوانین نافذه و معیارهای بین المللی انجام می‌دهد.

سرپرست ادارۀ عالی تفتیش، حصول اطمینان از چگونگی شفافیت و حسابدهی در تحقق عواید و مصارف دولت، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات، اقتصادی بودن، مفیدیت و موثریت در تطبیق برنامه‌ها، پروژه ها و فعالیت‌ها در نهادهای دولتی را از هداف مهم و کلیدی این اداره عنوان کرد.

در همین‌حال، نجیب الرحمن رحمانی معاون مالی و اداری ادارۀ عالی تفتیش، در رابطه به فعالیت‌ها، دست‌آورها و پلان‌های سال آیندۀ این اداره معلومات داد و گفت که این اداره توانسته است که در مرکز و ولایت‌های کشور 300 ادارۀ عامه را که شامل وزارت‌ها و اداره‌های مستقل، شرکت‌های دولتی و شاروالی‌ها می‌شود، تفتیش کند.

وی افزود که بررسی وجوه نقدی و دارایی‌های منقول 59 ادارۀ دولتی جریان دارد که پس از پایان بررسی‌ها گزارش تفتیش ارائه خواهد شد.

بر اساس معلومات رحمانی، نظر به حصول اطمینانیه‌های مراجع بازرسی شده، در مجموع مبلغ 775.4 میلیون د افغانی تحصیل و مبلغ 3.2 میلیارد افغانی در یکسال تصفیه و شامل خزانۀ دولت شده است.

وی اجرای بررسی رعایت قوانین و مقررات در 200 اداره‌های عامه، ارائه گزارش اجراآت بررسی وجوه نقدی و دارایی‌های منقول اداره‌های دولتی، اجرای بررسی سیستم‌های معلوماتی، تدویر سمینار آموزشی برای مفتشین داخلی اداره‌های دولتی و ارتقای ظرفیت کارمندان آن اداره را از پلان‌های مهم سال 1401 ادارۀ عالی تفتیش خواند.

باید گفت که ادارۀ عالی تفتیش در سال 1300 خورشیدی ایجاد شده است و مطابق مادۀ 5 قانون ادارۀ عالی تفتیش، صلاحیت تفتیش تمام نهادهای عامه را دارد و گزارش نتایج بررسی‌ها را به مقام عالی ریاست الوزرا ارائه می‌کند.

وهاج

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا