اقتصاد

آلمان ۶.۲ میلیارد افغانی به بودجه پروژه های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می کند

کابل/ ۱۲ عقرب/باختر
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناء با معاون وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان (BMZ) دیروز دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این دیدار هر دو جانب، بر تداوم حمایت آلمان از افغانستان را تایید کردند که تا اخیر سال ۱۳۹۸، دولت آلمان از طریق BMZ، مبلغ ۶.۲ میلیارد افغانی (۷۲ میلیون یورو) به بودجۀ پروژه‌های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می¬کند و میزان تعهدات کلی خود را در سال ۱۳۹۸ به ۱۸.۱ میلیارد افغانی (۲۱۱ میلیون یورو) می¬رساند.
سرپرست وزارت مالیه در این رابطه گفت:« حکومت افغانستان به کمک دولت آلمان در حمایت از افغانستان به سوی برقراری دموکراسی باثبات به دیده قدر می نگرد. حمایت از حاکمیت خوب، انکشاف اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال، انکشاف شهری و زیرساخت¬های شاروالی به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد که به سوی رشد اقتصادی و خودکفائی حرکت کند. من صمیمانه از دولت آلمان به خاطر ادامه کمک¬هایش برای یک افغانستان مرفه و با ثبات تشکر می کنم.»
همچنان معاون همکاری های اقتصادی و انکشافی آلمان بیان کرد:« دولت آلمان افغانستان را برای رسیدن به صلح و دموکراسی حمایت می کند. هر نوع حمایت فعلی باید به اساس پیشرفت هایی باشد که از سال ۱۳۸۰ به اینسو صورت گرفته است. به خصوص در مواردی که زنان و دختران از آن‌ها نفع بردند و دولت آلمان نقش برجسته خود را به عنوان حمایت‌کننده طولانی مدت افغانستان حفظ خواهد کرد. »
در سال ۱۳۹۸، مبلغ کلی ۱۴.۱ میلیارد افغانی (۱۶۴.۵ میلیون یورو)  در بخش همکاری های مالی و مبلغ ۴ میلیارد افغانی (۴۶.۵ میلیون یورو) نیز در بخش همکاری های تخنیکی اختصاص داده شد. دولت آلمان در صورت افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد، ترویج حاکمیت خوب، و تطبیق اصلاحات توافق‌شده توسط حکومت افغانستان، تمایل زیادی برای حفظ تعهدات خود دارد. بنابراین BMZ همانگونه که در چارچوب حسابدهی متقابل جینوا (GMAF) بیان شده است، بخشی از تمویل مالی خود را مشروط به ایجاد حکومتداری خوب، تطبیق اصلاحات و پیشرفت به خصوص در اجرا و حفظ بخش انرژی خواهد کرد. اگر این شرایط برقرار نشود بخشی از این کمک مالی اختصاص نخواهد یافت.
از میزان تعهد ۶.۲ میلیارد افغانی (۷۲ ملیون یورو)اضافه شده، مبلغ ۴.۶ میلیارد افغانی (۵۳.۵ ملیون یورو) به منظور همکاری مالی برای پروژه‌های درحال اجرا اختصاص داده شده است که شامل پروژه‌های  توسعه تامین انرژی توسط انرژی تجدیدپذیر  و مؤثریت این بخش ، شاهراه ملی کندز – خلم و صندوق توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ یی (RIDF) است. برنامه RIDF، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در شمال افغانستان را بهبود می‌بخشد و مدیران ولایتی را قادر می کند که به طور مستقل، برنامه‌های انکشافی را پلان-گذاری و تطبیق کنند.#احمد ضیا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا