اخبارجامعه

آغاز کار قیرریزی دو طرف سرک مسیر چوک شهرنو تا پارک هلالی درهرات

هرات 24 ثورباختر
کارقیرریزی دوطرف سرک مسیرچوک شهرنو تا پارک هلالی درهرات، امروزآغازشد.
‏‎یک منبع شاروالی هرات به آژانس باخترگفت که طول هرطرف سرک، یک هزاروپنج صدو شصت وهشت مترو عرض آن، یازده متر است و قرار است از بودجه ی شاروالی هرات، قیرریزی شود.
شهروندان هرات از تلاش های امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کردند و آن را باعث رفاه شان خواندند.
‏‎

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا