اخبارجامعه

آغاز کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی در بامیان

بامیان28جدی باختر
کار ساخت یک شبکه ی آبرسانی در بامیان امروز آغاز شد.
با ساخت این شبکه ی آبرسانی ، یک صدو پنجاه خانواده به آب نوشیدنی پاک دست خواهند یافت.
این شبکه به وسیله ی انرژی آفتاب، آب را از دل چاهی که قرار است تازه حفر شود، برون کرده ، توسط نل ها در اختیار ، روستانشینان در ولسوالی سیغان قرار خواهد داد.
مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در مراسم تهداب گذاری این شبکه ی آبرسانی گفت که با تکمیل کار ساخت و با بهره برداری این پروژه حیاتی، مشکلات مردم قریه قره‌خوال ولسوالی سیغان از ناحیه نبود آب آشامیدنی صحی حل می‌شود.
والی بامیان از مردم خواست که در راستای تطبیق اساسی و تسریع در روند ساخت این پروژه آبرسانی، با شورای محل شان هماهنگ بوده و با مسئولین این پروژه همکاری نمایند.
نهاد اسلامیک ریلیف برای ساخت این شبکه ی آبرسانی، بیش از سه ملیون و شش صد هزار افغانی هزینه می کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا