اخباراقتصادجامعه

آغاز کار ساخت یک بند آبگردان درپکتیکا

شرن 14 حمل باختر
کار ساخت یک بند آبگردان درپکتیکا امروزآغازشد.
این بند آب گردان قرار است به هزینه ی دوملیون وهشت صد هزار افغانی ازسوی وزارت انرژی وآب درولسوالی گومل ساخته شود.
معاون ولسوالی گومل پکتیکا به آژانس باخترگفت که این بند بیش ازسی وپنج متر ارتفاع و پنج متر عرض دارد و می تواند بیش ازدوهزار متر مکعب آب را درخود ذخیره کند.
این بند، به هدف ذخیره ی آب های باران وسیلاب واستفاده ازآن درکشت وکار ونیز جلوگیری ازآسیب های احتمالی سیلاب ها برخانه ها و کشتزارهای مردم، ساخته می شود.
قرار است تا دوماه دیگر، این بند آبگردان به بهره گیری سپرده شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا