اخبارجامعه

آغاز کار ساخت دو پروژه دربلخ

شهرمزارشریف 25 قوس باختر
کار ساخت دو پروژه در شهر مزارشریف مرکز بلخ امروزآغازشد.
این پروژه ها شامل ساخت تاسیسات اداری ناحیه ی دوازدهم وجاده یی در مربوطات ناحیه ی نهم شهر مزارشریف است.
شاروالی مزارشریف برای تطبیق این پروژه ها، بیش از بیست ودوملیون افغانی هزینه می کند.
حاجی محمد کاظم طارق شاروال مزارشریف به آژانس باخترگفت کار ساخت این دو پروژه تا سه ماه دیگر تکمیل می شود.
اوگفت که امسال تطبیق بیست پروژه ی توسعه یی درنظر بود که بیشتر آن عملی شده است.
شهروندان بلخ از تلاش های امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کردند و آن را باعث رفاه شان خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا