اخبارجامعه

آغاز کار تحکیمات دریای آمو درشغنان بدخشان

فیض آباد 5 حوت باختر
کار تحکیمات سواحل دریای آمو درولسوالی شغنان بدخشان، ازامروزآغازشد.
کارپروژه تحکیمات سواحل دریای آمو به هدف حفاظت زمین های زراعتی و تاسیسات عامه از تخریب طغیان آمو دریا، درمربوطات قریه شدوج ولسوالی شغنان بدخشان، از بودجه وزارت انرژی و آب آغاز شد.
مولوی محمد عادل فایز ولسوال شغنان بدخشان به آژانس باخترگفت: قرار است امارت اسلامی، برای تطبیق این پروژه که برای پنج ماه برنامه ریزی شده است، چهل وپنج میلیون افغانی هزینه کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا