اخبارجامعه

آغاز نصب لوحه‌های برقی، نشانه های ولسوالی های پنجشیر

بازارک ۹ دلو باختر
ریاست شاروالی بازارک پنجشیر می‌گوید که این اداره روند نصب لوحه‌های برقی ، نشانه های ولسوالی های این ولایت را امروز رسماً آغاز کرده است.
رحمت الله محمدی شاروال بازارک پنجشیر گفت که در این برنامه لوحه‌های برقی وجه تسمیه ولسوالی های شتل، عنابه و رخه پنجشیر از سوی اداره آنها رسماً نصب شد.
شاروال بازارک پنجشیر گفت که لوحه‌های وجه تسمیه بازارک مرکز پنجشیر و سایر ولسوالی های باقیمانده این ولایت به ترتیب در روز های آینده از طرف اداره آنان نصب می‌شود.
محمدی گفت که در این لوحه‌های برقی که در یک چوکات منظم دیزاین شده است در آن نام هر ولسوالی و فاصله آن به اساس کیلومتر نیز سنجش شده و درجه است.
شاروال بازارک پنجشیر چگونگی هدف از ترتیب وجه تسمیه هر ولسوالی را در لوحه‌های برقی کمک به شناختن این واحد های اداری به مراجعین و گردشگران(خارجی و داخلی) بیان می‌کند.
در این حال شهروندان پنجشیر این ابتکار ریاست شاروالی بازارک را در قسمت فرهنگ شهر نشینی با ارزش تلقی کرده آن را میستایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا