اخبارجامعه

آغاز روند سروی وجمع آوری کودکان خیابانی درهرات

 

هرات 10 حوت باختر

روند سروی و جمع‌آوری کودکان خیابانی از سطح شهر هرات امروزآغاز یافت.

این برنامه؛ ازسوی نهاد های هلپ جرمنی و اوسا، با هماهنگی ریاست کار و امور اجتماعی هرات آغاز یافته و قرار است درآن، نزدیک به پنج صد کودک جمع‌آوری و در بخش‌های مختلف آموزش داده شوند.

 حافظ میرزا محمد ” ابو منصور ” رییس کار و امور اجتماعی هرات به آژانس باختر گفت” بعد ازسروی وتشخیص کودکان مستحق و آسیب پذیر، عضوی از خانواده‌های‌ شان را وارد آموزش‌گاه فنی و حرفوی می کنیم. “

قرار است پس از فرا گرفتن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، برای فارغان این دوره زمینه کار فراهم شود و از آن‌ها تعهد گرفته خواهد شد که کودکان شان را دوباره وادار به تگری در سطح شهر نکنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا