اخبارجامعهصحت

آغاز روند درمان ده ها معتاد به مواد مخدردر تخار

 

تالقان 7 حوت باختر

روند درمان ده ها معتاد به مواد مخدر در تخار، از امروزآغازشد.

به اساس گزارش ها، دراین دور، شصت وهشت معتاد به مواد مخدر، ازسوی پولیس از گوشه وکنار شهر، جمع آوری وبه شفاخانه ی درمان معتادان انتقال داده شدند.

عبدالمبین صافی سخنگوی پولیس تخاربه آژانس باخترگفت که همچنان به جمع آوری معتادان وانتقال شان به شفاخانه ی ویژه، ادامه خواهند داد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا