اخبارجامعه

آغاز جغل اندازی سی کیلومتر سرک های داخل شهر ونواحی مرکز بلخ

شهرمزارشریف 5 جدی باختر
کار جغل اندازی سی کیلومتر سرک های داخل شهر ونواحی شهرمزارشریف مرکز بلخ امروزآغازشد.
شاروال مزارشریف درمراسم گشایش کار این پروژه گفت که سرک های داخل شهر و نواحی مزارشریف ، به اساس ماسترپلان شهری، جغل اندازی می شود.
الحاج محمد کاظم طارق می گوید که این پروژه هفت ملیون ویک صدو هشتاد هزار افغانی برای شان هزینه دارد.
این جاده ها در بیست وهفت ساحه ی شهر ونواحی شهرمزارشریف موقعیت دارد و قرار است تا چهل وپنج روز دیگر، جغل شوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا