اخبارجامعه

آغاز تلاش ها برای تامین آب نوشیدنی صدها خانواده در بامیان

بامیان27 جدی باختر
تلاش ها برای تامین آب نوشیدنی صدها خانواده در بامیان امروز آغازشد.
قرار است با ساخت یک شبکه ی آبرسانی، آب نوشیدنی این خانواده ها تامین شود.
این شبکه به وسیله ی انرژی آفتاب، آب را از دل چاهی که قرار است حفر شود، برون کرده توسط نل ها در اختیار باشندگان ساحه ی شهیدان قرار خواهد داد.
حبیب الرحمان احدی مسوول نهاد اسلامیک ریلیف در بامیان، نهاد تطبیق کننده ی این پروژه، به آژانس باختر گفت که ساخت این شبکه ی آبرسانی بیش از چهارملیون افغانی هزینه خواهد داشت.
او گفت که با بهره برداری این شبکه ی آبرسانی، چهار صدو بیست و دو خانواده، شاگردان یک مکتب و نمازگزاران سه مسجد به آب نوشیدنی پاک دست خواهند یافت.
مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در مراسم تهداب گذاری این شبکه ی آبرسانی گفت که تلاش دارد تا با حمایت امارت اسلامی و نهاد های کمک رسان همچنان ده ها پروژه ی توسعه یی را در بامیان تطبیق کند تا به مردم رفاه و پیشرفت به میان آید.
او از نهاد های کمک رسان برای تطبیق پروژه های توسعه یی در بامیان سپاسگزاری کرد و خواهان تطبیق پروژه هایی ازین دست شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا