اخبارجامعه

آغازکار چند پروژه ی توسعه یی درلوگر

شهرپل علم 15 قوس باختر
کارتطبیق چند پروژه ی توسعه یی درلوگرامروز آغازشد.
این پروژه ها شامل ساخت پلچک ها، جغل اندازی جاده ها و آبرو ها می باشد.
مولوی محمد اسحق سعید شاروال پل علم مرکز لوگربه آژانس باخترگفت که تطبیق این پروژه ها، برای شاروالی پل علم، سیزده ملیون افغانی هزینه دارد.
قرار است این پروژه ها تا شش ماه به بهره گیری سپرده شود.
شهروندان لوگراز تلاش های امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کردند و آن را باعث رفاه شان خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا