اخبارجامعه

آغازکارزار واکسین حیوانی انتروتوکسیمیا درغور

 

شهرفیروزکوه 4 دلو باختر

کارزار واکسین حیوانی انتروتوکسیمیا در غور از امروزآغازشد.

انتظارمی رود بیش ازچهل وشش هزار مواشی درجریان این کارزار،  دربرابر بیماری واگیرواکسین شود.

دفتررسانه های غورباپخش خبرنامه یی می گوید که این کارزاربا حمایت مالی دفتر کمیته ی هالند وبا هماهنگی ریاست زراعت ومالداری غور راه اندازی شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا