اخباراقتصادجامعه

آب زراعتی بیش ازبیست هزارجریب زمین دربغلان تامین شد

پلخمری، 7ثور، باختر
با پا ک کاری کانال بالا دوری مکتب بغلان از وجود کثافات که به کمک مالی فرانسه صورت گرفت آب زراعتی بیش ار بیست هزار جریب زمین را در آن ولایت مهیا کرده است.
ولی امرخیل یک مسوول ریاست زراعت بغلان به آژانس باخترگفت که این کانال به درازی هجده کیلومتر توسط شصت ونه کارگر درمدت هجده روزکاری از وجود کثافات، پاک شده است.
امرخیل افزود که درکار پاک کاری این کانال برای هر کارگر روزانه 350 افغانی پول نقد توزیع شد.
گفتنی است که کانال بالادوری مکتب که ازداخل شهر پلخمری عبور می کند برعلاوۀ آبیاری بیش ازبیست هزارجریب زمین زراعتی درپاکی وصفایی شهر پلخمری نیز ازاهمیت به سزای برخورداراست.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا