گروهی از داکتران و متخصصان پوهنتون علوم طبی کابل، به پکتیکا و خوست رفتند

دکمه بازگشت به بالا