کار اعمار یک نماد اسلامی و تاریخی در چوک کمپنی کابل تکمیل

دکمه بازگشت به بالا