اخبارآموزش

کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت مسلکی، برای استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارشد

کابل/ 25 دلو / باختر

به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل، کارگاه آموزشی زیرنام  ( رهبری )، درآن پوهنتون برگزارشد .

به گزارش آژانس باختر؛ درآغاز این کارگاه آموزشی که به هدف ارتقای ظرفیت مسلکی استادان برگزار شد،  پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل، در رابطه به اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی معلومات داد و آن را درارتقای سطح دانش مسلکی  استادان موثر دانست .  

 بعد، انجنیر زیارمل خطاب نمایندۀ خاص وزارت تحصیلات عالی، با قدردانی از برگزار کنندگان این کارگاه ، گفت که قرار است پوهنتون پولی تخنیک کابل برنامۀ دکتورا را در آینده ایجاد و راه اندازی کند و همچنان تحت عنوان مدیریت معادن یک کنفرانس علمی را نیز برگزارخواهد کرد .

سپس، پوهنوال دکتور امان الله فقیری، دررابطه به رهبری، و شیوه های موثر رهبری به اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد .

 باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا