اخباراقتصاد

 وزیر صنعت و تجارت بر افزایش صادرات محصولات زارعتی به کشورهای امریکایی واروپایی تاکید کرد

کابل/ ۲ جوزا/ باختر

نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت وتجارت در جلسۀ آنلاین که با دکتور ستفین لاک رییس بخش همکاری های اتحادیۀ اروپا، ویم رایپا مسوول بخش اجتماعی ان اتحادیه برگزار شد، بر افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان مطابق به معیارهای بین المللی به کشورهای اروپایی و امریکایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر غوریانی در این جلسه گفت که وزارت صنعت و تجارت روی برنامه های جامع برای افزایش محصولات صادراتی، به خصوص تولیدات زراعت کشور با معیارهای بین المللی کار می کند.

وزیر صنعت و تجارت همچنان افزود که این وزارت در حال گفت وگو با سازمان هایی است که در بخش ارائه تصدیق نامه های کیفیت برای محصولات صادراتی کار می کنند.  تا برای محصولات صادراتی کشور تصدیق های بین المللی دریافت کند.

در این جلسه معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و نمایندگان اتحادیۀ اروپا با تاکید بر افزایش کیفیت محصولات زارعت افغانستان گفتند که آنان همکاری های لازم برای اخذ تصدیق نامه های کیفیت با معیارهای بین المللی برای تولیدات زراعت کشور انجام می دهند.

در جلسۀ متذکره روی دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت صنعت و تجارت و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در باره انکشاف تجارت زراعت، حمایت اتحادیۀ اروپا جهت بهبود و معیاری‌ کردن صادرات محصولات زراعت افغانستان، بهبود تصدیق‌نامه‌های صادرات از لحاظ موقعیت تولید و کیفیت و هم‌چنان حمایت ۱۷ میلیون دالری اتحادیۀ اروپا به پروژه «امید»، بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا