سیاست

مشرانو جرگه دو قانون را تصویب کرد

درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلمیار رئیس آن جرگه،قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان وقانون آمادگی مبارزه با حوادث تصویب گردید. قانون اتاق تجارت وصنایع افغانستان که به منظورتنظیم فعالیتهای اتاق تجارت وصنایع کشورتسویدشده بود، ازسوی حکومت غرض تصویب به شورای ملی ارسال وبعداز طی مراحل آن درولسی جرگه ،این قانون که جهت تصویب به مشرانوجرگه محول شدبود؛درکمیسیون اقتصادملی وسایرکمیسیون هاموردتدقیق ومطالعه قرارگرفته وامروزتوسط سناتورعبدالوهاب عرفان ماده واربه جلسه عمومی مشرانوجرگه قرائت گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، جلسه بادرنظرداشت پیشنهادات ونظریات سناتوران بعدازتعدیل،حذف وایزادبرخی عبارات و فقره های آن به داخل چهارفصل وشانزده ماده این قانون راتصویب نمود. همچنان قانون آمادگی مبارزه با حوادث که بمنظورجلوگیری ازوقوع حوادث،کاهش خطرات،حفاظت انواع ملکیت ها،پوشش نباتی،حفاظت ازحیات وحش،حمایت اززنان،اطفال، کهن سالان واشخاص دارای معلولیت که دربرابرحوادث طبیعی وغیرطبیعی قراردارند،وضع گردیده است،بعدازتصویب ولسی جرگه،درکمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست مشرانوجرگه مورد غوروتدقیق قرارگرفته وامروزتوسط سناتورطیبه زاهدی به جلسه عمومی خوانده شد که بعدازجرو بحث اعضای مجلس، جلسه این قانون را نیزبا واردنمودن بعضی تعدیلات،درچهارفصل وبیست ونه(29)ماده به تصویب رسانید. هکذادرآغازجلسه امروز،عبدالحنان حق ویون سناتورولایت پکتیاازشهادت یک طفل چهارساله توسط منسوبین اردوی ملی درآن ولایت یادآوری نموده،گفت که به روز دوم عیدسعیداضحی موترحامل یک فامیل درشهرگردیزتوسط پوسته امنیتی منسوبین اردوی ملی تلاشی وبعداز حرکت واسطه نقلیه ،آنهابالای آن فیرنمودکه درنتیجه دخترچهارساله این فامیل به قتل رسیده که بعداًعاملین این واقعه توسط پولیس گرفتارگردیده،ولی قومندان قول اردوی ولایت پکتیاتلاش مینماید،تاقاتلان این دختر معصوم رارهانمایند. جلسه این واقعه راتاسف بارخوانده،فیصله نمودکه این موضوع ازطریق کمیسیون اموردفاعی مشرانوجرگه پیگیری وازنتیجه به جلسه عمومی اطلاع داده شودونیزدرجلسه تاکیدگردیدکه ارگانهای عدلی وقضائی مرتکبین این گونه جنایات را به اشدمجازات محکوم نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا