سیاست

مسلمیاربا وزیر داخله ایران ملاقات کرد

 فضل هادی مسلمیاررئیس مشرانو جرگه،امروزبا مهندس مصطفی محمد نجار وزیر امور داخله جمهوری اسلامی ایران وهیئت همرا درمقرشورای ملی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،
    در ملاقات رئیس مشرانو جرگه پیرامون حسن همجواری دوکشور در مقطع های مختلف تاریخی صحبت نموده،گفت که مردم  دوکشور بنابرمشترکات دینی،زبانی و روابط عمیق تاریخی برادرانه ودوستانه زنده گی نموده ودرپرتوارشادات دینی و ارزش های والای فرهنگی شان مشکلات رامرفوع ودراثنای مصائب به حیث دوملت مسلمان برادروآزدامنش ،همدیگرراحمایت وهمکاری نموده است که حمایت مردم ودولت ایران از داعیه برحق مردم افغانستان درزمان جهادومقاومت ازنمونه های بارزاین مناسبات برادرانه میباشد.
   همچنان مسلمیار به ادامه صحبت هایشان،روی حضور گسترده مهاجرین افغان در آن کشور تماس گرفته،افزود که زمینه های بهتر زنده گی برای افغان های مقیم ایران بایددرتفاهم طرفین فراهم شود وی گفت که مردم افغانستان امیدواراندتا مردم ودولت ایران،شرایط بهترزنده گی را به پسران وبرادران افغانی شان آماده سازند.
   هکذارئیس مشرانو جرگه ضمن صحبت شان روی ضرورت محوکشت و قاچاق مواد مخدر روشنی انداخته،خاطر نشان نمود که امیدوارم تفاهمنامه همکاری سه جانبه افغانستان با ایران و پاکستان در کاهش این پدیده ننگین،نتایج ثمر بخشی داشته باشد .
مصطفی محمد نجار در این دیدار از طرح دولت آنکشور در مورد قانونمند سازی افغانان مقیم ایران به رئیس مشرانوجرگه معلومات داده،گفت که به اساس این طرح حضور مهاجران افغانی در ایران قانونی خواهد شد و دراین راستا جانب جمهوری اسلامی تلاشهای دیگری رانیزپیگیری خواهند کرد .
  در حاشیه این نشست سناتورمولوی عبدالوهاب عرفان از اعدام یکتن از باشنده گان ولایت تخاردر ایران یاد آوری نموده،گفت که جسد میت به مرز افغانستان در ناحیه طیبات انتقال گردیده ؛ولی اجازه انتقال آن به افغانستان داده نمیشود.وزیر داخله آنکشوردراین زمینه متعهد گردید که در مورد رفع این مشکل به مرجع مربوطه هدایت خواهد داد .در این ملاقات سناتورعارف الله پشتون رئیس کمیسیون اموربین المللی مشرانوجرگه نیزحاضربود   طبق یک خبردیگررئیس مشرانوجرگه امروز،درحالیکه مولوی عبدالولی راجی منشی آن جرگه نیزحاضربود، رئیس موسسه خیریه ملت گزارش راارائه نموده که درآن گفته شد این موسسه دوسال قبل بمنظور تهیه مسکن به اشخاص بی سرپناه وبی بضاعت ایجادگردیده ودرنظرداردکه درتمام شهرهای کشورشهرک های رااساس گذاری ومنازل رهایشی رابه مستحقین توزیع نماید. همچنان موصوف طی صحبت شان ازرئیس مشرانوجرگه خواست که دررفع موانع شان این نهادخیریه راکمک وهمکاری کند.
  درنشست مسلم یاراین اقدام آنان راستایش نموده،گفت که دراین راستا مشرانو جرگه وکمیسیون های مربوط آن درپرتوقوانین نافذه کشورازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهندکرد.
  به اساس گزارش دیگرمحمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروزبا برخی ازبزرگان و موسفیدان  اهالی ولسوالی انداراب   ولایت بغلان ملاقات نمود . دراین ملاقات یک تن به نماینده گی  ازدیگران ضمن ارائه مشکلات شان،گفت که شخصی بنام ( مجاهد) مردم آن ولسوالی را به انواع مختلف مورد آزار و اذیت  قرار میدهد،درحالیکه قبلاًازموضوع وزارت امورداخله رامطلع ساخته؛ولی آن وزارت درزمینه اقدام  لازمرا انجام نداده است. ایزدیاربعد از استماع شکایت آنان گفت که درموردبا ارگانهای مربوط صحبت خواهندکرد. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا