اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

مروری به نشرات برخی ازروزنامۀ های غیرحکومتی در پایتخت

کابل/11حمل/باختر
شمار محدودی از روزنامۀ های غیرحکومتی در پایتخت که نشرات دارد، در نشرات خود به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته است.
گزارشگرآژانس باختر با مرور نشرات این روزنامۀ ها گزارش را آماده کرده است .
روزنامۀ اطلاعات روز تحت عنوان” نشست سه جانبه سرپرست وزارت خارجۀ طالبان با وزیران خارجه چین و پاکستان” نوشته کرده است.
وزارت خارجه طالبان از دیدار مولوی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت با وزیران خارجه چین وپاکستان خبر داده است .
این وزارت درباره این نشست جزئیات ارائه نکرده است .
دراین زمینه شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان درتویتی این نشست را محیطی برای تبادل سازنده دیدگاه ها خوانده است .
قریشی گفته است :”ما به اهمیت یک افغانستان صلح آمیز ومرفه معتقدیم و بطور مشترک درراستای دستیابی به این هداف مشترک کارکنیم .”
روزنامۀ 8صبح زیرعنوان “روسیه و اوکراین مذاکرات آنلاین را از اول اپریل ازسرمی گیرند.”نگاشته است.
این خبر را یک مقام ارشد او کراینی روز چهارشنبه پس از پایان آخرین دور مذاکرات در ترکیه مطرح کرده است.
دیوید آراخامیا، مذاکره کننده اوکراینی گفته است:”روسیه واوکراین مذاکرات صلح خود را به صورت آنلاین ازاول اپریل ازسرخواهند گرفت.”
او دریک پست آنلاین گفته است که اوکراین پیشنهاد کرده است که رهبران روسیه باهم ملاقات کنند، اما روسیه درپاسخ گفته است که باید کارهای بیش تری روی پیش نویس معاهده انجام شود.
این دورمذاکرات اوکراین وروسیه به میزبانی ترکیه برگزارشده، دراین نشست اوکراینی ها گفتند که درازای تضمین امنیت مسکو به ناتو نخواهند پیوست .
درحین حال، طرف روسیه گفته است که نیروهای خود را از اطراف پایتخت اوکراین عقب می کشند. ختم/ شوخک …ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا