اخبارجامعه

زنان زراعت پیشۀ جوزجان پول نقد دریافت کردند

شبرغان،21جوزا، باختر

سازمان غذایی جهان برای 270 زن زراعت پیشه در جوزجان پول نقد توزیع کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این شمار زنان که در بخش باغچه های خانگی فعالیت دارند در یک برنامۀ کار در بدل پول در ولسولی های منگجیک، مردیان و مرکز جوزجان استخدام شده اند و در بخش باغچه های خانگی فعالیت دارند.

عبدالستار جلال، یک مسئول ریاست زراعت جوزجان به آژانس باختر گفت که سازمان غذایی جهان برای هر زن  زراعت پیشه به همکاری دفتر مدد رسان ماهو، 7700 افغانی پول نقد توزیع کرد.

شماری از زنان زراعت پیشه که از این پول مستفید شده اند می گویند؛ به این چنین کمک ها در شرایط کنونی ضرورت جدی دارند تا نیازمندی های اولیه زنده گی شانرا تامین کنند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا