رئیس اطلاعات وفرهنگ بدخشان با رئیس نمایندگی معاونت سیاسی ملل متحد برای بدخشان ملاقات کرد

دکمه بازگشت به بالا