اخباراقتصادجامعه

ذخایر آب های زیر زمینی سرپل در حال کم شدن است

سرپل، 26سرطان، باختر

به اساس مشاهدات هایدرومیترولوژیکی که به همکاری ریاست حوزۀ فرعی دریایی سرپل صورت  گرفته است، آب های سطحی و زیر زمینی آن ولایت نظر به سال های قبل در حال کم شدن است.

مولوی عبدالوکیل یاسر، رئیس حوزهٔ دریایی سرپل به خبرنگار آژانس باخترگفت:  به نسبت عدم بارندگی و ذخیره نشدن برف در یخچال های آن ولایت، آب در دو دریا که در سال های گذشته از 3 تا 4 متر مکعب فی ثانیه بود، در حال حاضر بیش از یک متر مکعب در ثانیه نیست و همچنان آب های زیر زمینی نیز نسبت به سال های گذشته نظر به مشاهدات بیش از 6 متر پایین شده است و حتی در بعضی مناطق آن ولایت چاه ها خشک شده است.

وی افزود، به اساس سروی و مشاهداتی که صورت گرفته است بیش از پنجهزارهزار چاه عمیق و نیمه عمیق به حالت خود سرانه حفر شده است که به منظور معیشت و زراعت از آن استفاده به عمل می آید.

رئیس حوزۀ فرعی دریایی سرپل از باشندگان، متنفذان، عالمان دینی ورسانه ها خواست تا از طریق منابر ورسانه ها باشندگان سرپل را در روشنی قرار داده  تا از حفر چاه های عمیق و استفاده بی مورد از آب های زیر زمین جلوگیری کنند.

رئیس حوزهٔ دریایی سرپل گفت که باساختمان بند های آب گردان درهٔ سلطان ابراهیم، شیرآبه، میرزا اولنگ، قلعه سوخته و مسجد سبز که اساسی ترین و موثر ترین آنها، بند درهٔ سلطان ابراهیم و درهٔ شیرآبه است تمام مشکلات کم آبی سرپل و حتی ولایات همجوار را نیز رفع می شود.

حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا