اخبارصحت

درمان ده ها معتاد به مواد مخدردرپکتیا

شهرگردیز15 سرطان باختر
ده ها مرد معتاد به مواد مخدردر پکتیا درمان شدند.
این افراد به همکاری نیروهای امنیتی از گوشه وکنار شهر جمع آوری و یک ونیم ماه را زیر درمان قرارداشتند.
یک منبع محلی درپکتیا امروز چهارشنبه به آژانس باخترگفت که دراین دور سی وهشت مرد معتاد درمان شدند و دوباره به آغوش خانواده های شان بازگشتند.
افراد تازه درمان شده وعده سپردند که پس ازاین به عنوان عضو فعال جامعه به خانواده و مردم خود خدمت خواهند کرد.
این چهارمین دور از درمان معتادان در پکتیا پس از روی کارآمدن امارت اسلامی بود.
دراین چهاردورصدها مرد معتاد به مواد مخدردرمان شده اند.
مسوولان می گویند که روند جمع آوری معتادان ودرمان آنان درپکتیا همچنان ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا