اخبارصحت

باشندگان غور از بلند رفتن قیمت دوای طبی در آن ولایت شکایت دارند

فیروز کوه/ 28 دلو/ باختر

شهروندان غور از افزایش قیمت دارو دوای طبی در بازار فیروز کوه شاکی اند.

آنان مسوولان ادارۀ محلی را به بی توجهی در بررسی بازار متهم می کند وخواهان نظارت از دوا خانه ها و کاهش قیمت دوا در بازار اند از سویی هم فعالان مدنی نیز از حکومت می خواهند بازار فروش دارو را در شهر مدیریت کنند.

 بااین حال ادارۀ محلی غور از تلاش برای مدیریت بازار فروش دوای طبی  در آن  شهر خبرمی دهد فصل سرما همراه با مریضی های فصلی و افزایش قیمت دوای طبی  در بازار فیروز کوه مرکز غور از نگرانی های شهروندان فقیر نشین آن ولایت است .

 شهروندان فیروز کوه مدعی اند که نبود نظارت در بازار فیروز کوه سبب شده است در این روز ها نرخ دوا در دواخانه های شهر افزایش یابد عدم توانایی مالی شماری از شهروندان برای خریداری دوای مورد نیاز انتقاد های تند آنان را از مسوولان به همراه داشته است .

متصدیان دواخانه ها قیمت دوا را در بازار  به طور خود سرانه افزایش داده اند که این امر سبب نگرانی فعالان مدنی شده است .

آنان تاکید دارند که باید جلو کسانی که دوا را به قیمت بلندعرضه می کنند گر فته شود. مسوولان اداره محلی از تلاش های مداوم جهت نظارت از دواخانه  های شهر و جلو گیری از قیمت فروشی سخن می گویند.

داکتر جمعه گل یعقوبی رییس صحت عامه غور می گوید که غور از جمله ولایت های محروم  کشور است وبر اساس آمار ها، بیشتر  شهروندان آن نادار اند اما در سال جاری شیوع ویروس کرونا ووضع محدودیت ها سبب بلند رفتن نرخ ادویه شده است وهمچنان دامنه فقر را در میان شهروندان بیشتر گسترش داده است.

 وی همچنان افزود که نظارت  کارمندان صحت عامه به طور همیشگی از داروفروشان شهر ادامه دارد وقیمت ادویه دوباره به گونه عادی  برگشته است. شکریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا