سیاستاخباراقتصادتبصره و مرور بر مطبوعات

ازبکستان همکاری های ترانزیتی خود با افغانستان را بیشتر میکند

تبصره
کابل، ۱۵ سرطان، باختر
مقام های کشور ازبکستان متعهد شده اند که همکاری های ترانزیتی شان را با افغانستان بیشتر میکنند و در تعرفه گمرگی صادرات امتعه افغانی کاهش بعمل آورند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ اخیرا یک هیئت از وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در ترکیب آن اعضای اتاق تجارت و صنایع و جمعی از تجار ملی شامل بودند به ازبکستان رفتند تا در مورد گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور، سرمایه گذاری ازبکستان در افغانستان و مسایل ترانزیتی گفتگو کنند.
گفته شده است که هیئت تجاری افغانستان گفتگو های سودمندی با مقام های ازبک داشته اند، این مقام ها متعهد شده اند که سهولت های بیشتری را در بخش ترانزیت به افغانستان مساعد میکنند و در تعرفه گمرگی امتعه صادر شده از افغانستان کاهش بعمل میآورند.
این در عرصه همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور یک حرف نیک است، افغانستان ظرفیت های بلند برای سرمایه گذاری خارجی دارد و ازبکستان هم به نوبه خود توان سرمایه گذاری در چنین ظرفیت ها دارد. مسئله دیگر همکاری های ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان است، ازبکستان غرض رسیدن به بازار های آسیای جنوبی نیاز به مسیر ترانزیتی افغانستان دارد و افغانستان هم به نوبه خود غرض رسیدن به بازار های کشور های آسیای میانه و روسیه نیاز به مسیر ترانزیتی ازبکستان دارد، این می رساند که این کشور باید همکاری های شان را در بخش ترانزیتی بیشتر کنند.
در گذشته شماری از کشور های همسایه افغانستان تلاش بر این داشتند و دارند که از مسیر ترانزیتی افغانستان سود یک جانبه برند و از محاط بودن افغانستان به خشکه به عنوان حربه برای منافع راهبردی شان کار گیرند، همیشه درمسیر ترانزیت صادرات افغانستان که بیشتر میوه ها و سبزیجات است و آنهم فصل معین خود را دارد، مشکل خلق کرده اند و به این ترتیب به اقتصاد نا توان افغانستان بیشتر آسیب رسانیده اند مگر خود، برای استفاده از مسیر ترانزیتی افغانستان توقع زیاد داشته و امتیازات بلند را برای خود مطرح کرده اند، در حالی که ترانزیت، اقتصاد و تجارت را نمی توان سیاسی کرد و در پی سود یک جانبه بود.
در عصر حاضر داشتن روابط تجاری میان همسایه‌گان در بحث تجارت خارجی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر کی تلاش دارد که با انتخاب مسیر های کوتاه، کاهش هزینه در حمل و انتقالات، میزان صرفه اقتصادی در تجارت را تغییر دهد.
مسئله دیگر بحث امنیتی میان کشور های همسایه و منطقه است در حالی که افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی به معنای گره‌خوردن تعاملات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.
راهکار منطقه‌ یی و خارجی افغانستان هم بر اصل انکشاف اقتصادی و گشایش مسیرهای جدید ترانزیتی و رونق تجارت استوار بوده و همکاری های اقتصاد محور، یکی از اهداف اساسی امارت اسلامی در افغانستان است که دیده میشود نتایجی مثبتی در قبال دارد.
امروز روابط تجاری افغانستان با کشور های همسایه و از طریق آنها با کشور های منطقه در حال انکشاف است و تاکید براین است که روابط اقتصادی باید دور از مسایل سیاسی نگاه شود و چنین هم شده است و این راهکار در حالی تقویت شدن است که نتیجه آن همگرایی و همکاری های بزرگتر اقتصادی خواهد بود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا